فدرالیسم چیست؟ نامه ای خطاب به رضا دیبا؛ پهلوی سابق

آقای رضای دیبا! آیا به عنوان شخصی که شاهزادی کشوری با یک پادشاهی به قدمت بیش از دوهزار و پانصد سال هستید که امروز در جایگاه ولیعهد باقی مانده از آن همه شاهان سربلند و نژاده اید که نامشان بر تارک تاریخ جهان به عنوان پادشاهان شجاع و دانا و وطن پرست رقم خورده است از خودتان خجالت نمی کشید که در برابر یک خبرنگار پیزوری یک نشریه ی عربی حتا جرات به زبان آوردن نام خلیج فارس را هم ندارید؟

فدرالیسم قراردادی است میان قطعات جغرافیایی/ژئوپولیتیکی گوناگون که با یکدیگر دارای مرز زمینی مشترک هستند و از آنجایی که به دلایل گوناگون به تنهایی دارای قدرت کافی نیستند برای قدرت گرفتن با یکدیگر متحد می شوند و به قیمت از دست دادن بخشی از اختیارات منطقه ای خود و سپردن آن به یک حکومت مرکزی به اتحاد و یگانگی دست یافته و دارای هویت مشترک می گردند.

نمونه ی بزرگ چنین جریانی را در آمریکا می توانیم ببینیم که تا پیش از تاسیس کشور آمریکا در محدوده ی جغرافیایی خود دارای ایالت های کاملن مستقل و خودمختار بود که هرکدام به اندازه ی یک کشور جدا مدعی استقلال بودند اما در نهایت در مسیر یک حرکت همگرایانه قرار گرفته و به جای نیروهای پراکنده متمایل به ایجاد تمرکز گشته و طی یک اتحاد فدرالی به هم پیوستند. فرایندی که تا به امروز نیز به مرور ادامه داشته و در طی آن روز به روز از اختیارات ایالتی به نفع حاکمیت ملی کاسته شده و می شود.

اما در این میان اینکه یک کشور یکپارچه و متحد با سابقه ی بیش از دوهزار پانصد سال اتحاد به واسطه ی وجود یک جمعیت معلوم الحال تجزیه طلب و جلب رضایت آنها که کل تعداد آنها در کل کشور به ده هزار نفر هم نمی رسند ناگهان توسط شاهزاده اش اعلام حرکت به سوی فدرالیسم بشود واقعن در تاریخ جهان بی سابقه است، چرا که فدرالیسم برای یکپارچه کردن قطعات جدا از هم طراحی گشته است و نه قطعه قطعه کردن یک واحد یکپارچه! فدرالیسم سبکی بوده است که مطابق آن و با حفظ اختیارات و خودمختاری های منطقه ای هخامنشیان سرزمین های تازه فتح شده را بدون آسیب زدن به بافت های سنتی و فرهنگی تاریخی آنها به امپراتوری خود ضمیمه می کردند. نه اینکه سرزمین های مادری باستانی خود را به این روش قطعه قطعه کنند!!

ایشان می گویند چون در کشور تمایلات تجزیه طلبانه وجود دارد لازم است برای حفظ کشور به سمت فدرالیسم برویم!!

ظاهرن آقای رضا دیبا واقعن باورشان شده است که مردم آذربایجان تمایل به استقلال از ایران و جدایی دارند که حالا برای حفظ چیزی از دست رفته به عنوان آخرین تلاش پیشنهاد فدرالیسم را مطرح کرده اند؟ (اتفاقی که در آلمان افتاد و درست در بزنگاه تجزیه ی کشور و از دست رفتن سه ایالت آلمانی با پیشنهاد فدرالیسم آنها را دوباره هرچند به صورت مشروط در کنار خاک آلمان نگاه داشتند) آقای رضا دیبا بروند آمار بگیرند ببیند خون چند هزار آذربایجانی در طی جنگ 8 ساله روی خاک خوزستان ریخته است تا این قطعه ی مقدس تاریخی/باستانی از خاک ایران جدا نشود! بروند مطالعه کنند ببیند مردم آذربایجان در دوران مشروطه چه خون ها که برای ایستادن در کنار برادران و خواهرانشان در تهران بر خاک نریخته اند! بروند ببینند که چطور در واقعه ی آذربایجان بلافاصله پس از خروج ارتش شوروی از آذربایجان مردم حق تجزیه طلبان پیرو جعفر پیشه وری را کف دست هایشان گذاشتند به قسمی که ورود ارتش ایران به آذربایجان تنها شکلی سمبولیک یافت چرا که آذربایجان پیش از ورود ارتش توسط مردمش به خاک ایران بازگشته بود!

نکند آقای رضا دیبا خیال کرده اند آنطور که تجزیه طلبان دوزاری در تلویزیون بی بی سی پشت تریبون خرناسه می کشند اهالی خوزستان واقعن تمایل به جدایی از ایران دارند؟ بروید تاریخ جنگ ایران و عراق را بخوانید آقای رضای دیبا! مردان خوزستان در وضعیت جنگی رو به عرب های عراقی اسلحه کشیدند و در کنار نیروهای اعزامی از ایران خون بر خاک ریختند و زنان و کودکان خود را آنگاه که به امانت به جایی امن می خواستند بفرستند نه به سوی بغداد و بصره که به سوی تهران آنها را گسیل کردند!

کردها و بلوچ های ما اگر در پی استقلال از ایران بودند که بارها و بارها این شانس و فرصت نصیب شان گشته بود و این همه برای حفظ تمامیت ارضی این خاک و دیار کشته و شهید نمی دادند!!

آقای رضای دیبا! فدرالیسم آمریکایی و آلمانی یک فدرالیسم قومی و نژادی نیست!!! مگر می شود مدعی مبارزه با نژادستیزی بود و در راستای استقلال مناطق بر اساس تفکیک نژادی برآمد؟ یعنی بر اساس اینکه عده ای دارای خون و نژاد کرد هستند از بقیه جدا شوند؟ آذری ها بر اساس نژاد و بلوچ و... آیا واقعن شما فاقد این درک اولیه هستید که در "ایران" به دلیل نوع بافت اجتماعی اش دمیدن در صور فدرالیسم مساوی است با کوبیدن بر طبل نژادی؟ آیا وقعن نمی فهمید که دارید آذری و کرد و بلوچ و لر و... را رو در روی هم قرار می دهید که حالا پس از این بر سر تقسیم منافع ملی کشور به جان هم بیفتند و هرکس به واسطه ی نژادی که دارد دیگران را به انواع و اقسام نام ها متهم کند؟

آقای رضای دیبا! آیا سواد سیاسی شما و درک جامعه شناسانه ی شما به شما این اجازه را می دهد که بفهمید که فدرالیسم در ایران بی برو برگرد ماهیت نژادی خواهد داشت و به جایی به غیر از فاشیسم ختم نمی شود؟ اصلن با چه رویی از امکان تفکیک نژادی ایرانیان حرف می زنید؟ از همان چپ های بی همه چیزی که مدافع فدرالیته شدن ایران هستند و آن را در گوش شما نیز فروخوانده اند بپرسید که چطور به اسراییل بابت اینکه کشوری است که بر پایه ی نژاد بنیاد نهاده شده است می تازند اما با اینکه قوم کرد و قوم بلوچ و قوم لر و... مانند قوم بنی اسراییل برای خودشان کشور سازی کنند مشکلی ندارند؟ از آنها که اتفاقن هر روز در دفترتان و محل کار و... با آنها برخورد دارید بپرسید که اگر قوم بنی اسراییل هم از این پس خود را خلق بنی اسراییل خطاب کنند آیا مشکل شان با آنها نیز حل خواهد شد؟ آقا رضای دیبا اگر رضاشاه بزرگ زنده بودند شما جرات می کردید در حضور ایشان دهان به چنین یاوه گویی هایی باز کنید و دم از معکوس ایشان رفتن بزنید؟

آقای رضا دیبا در آمریکا یک کالیفرنیایی و یک آریزونایی اگر به اختلاف بخورند کلید جنگ بلوچ و لر زده نمی شود! مگر واقعه ی جدایی بحرین از ایران را فراموش کردید؟ یک ایرانی و یک عرب در مغازه ی ساعت فروشی با هم دعوایشان شد بلافاصله این دعوا تبدیل به جنگ عرب و ایرانی شد و هر عربی فارغ از حق و حقیقت خود را موظف به دفاع از عرب و هر ایرانی بر سر غیرت و شرافت خود را موظف به دفاع کورکورانه از ایرانی دید و فاجعه ای به بار آمد که طی آن درنهایت جناب آقای مصدق السطنه که محبوب و عزیز دل شما هم هستند صلاح دیدند که قوای انگلیسی بروند آنجا امنیت را برقرار کنند که آنها هم رفتند که رفتند تا همین حالا!!!

جناب آقای رضای دیبا! بله... ما هم به فدرالیسم اعتقاد داریم ما هم آرزوی ایران فدرالیته را داریم و در آرزوی اش اتفاقن می سوزیم! اما فدرالیسم ما نه در محدوده ی مرزهای کنونی ایران و آذربایجان و کردستان و خوزستان و بلوچستان که در مسیر معکوس تحقق قراردادهای ترکمنچای و گلستان است که تحقق می یابد! ایران فدرالیته ی دلخواه ما متشکل از ایران کنونی و خانات ایروان و نخجوان و ارمنستان و گرجستان و آران شمالی و تاجیکستان و افغانستان و بحرین و... هست که روزی دوباره درکنار یکدیگر قرار گرفته و ایران فدرالی را تشکیل خواهند داد!

آقای رضای دیبا! همه ی ما می دانیم که العربیه تحت هیچ شرایطی حاضر به انتشار نام شاخاب پارس(خلیج فارس) در صفحه ی خود نیست و همه ی ما می دانیم که اگر العربیه با شما مصاحبه می کرد و بعد از پخش آن خودداری می کرد با نشان دادن یک نقطه ضعف بزرگ جایگاه حرفه ای خود را زیر سوال می برد. پس انجام مصاحبه با شما برای این نشریه ریسک بزرگی می بود اگر این امکان وجود داشت که شما در میانه ی مصاحبه شاخاب پارس را به زبان می آوردید و یا می گفتید "خلیج فارس"... پرسش ما از شما این است که آیا باید باور کنیم که پیش از انجام مصاحبه در این مورد با شما توافقات لازم صورت نگرفته بوده است که بر اساس آن خبرنگار العربیه تنها به ذکر "خلیج" اکتفا می کند و به احترام!! شما پسوند "عربی" را از آن حذف می کند و شما هم که کلن خیال خودتان را در این مورد راحت می کنید و در حالی که پرسش ازمسائل مربوط به خلیج فارس است و حرف های شما هم در مورد این منطقه، کلن از به زبان آوردن نام خلیج فارس در سراسر مصاحبه حتا برای یکبار خوداری می کنید؟

آقای رضای دیبا! آیا به عنوان شخصی که شاهزادی کشوری با یک پادشاهی به قدمت بیش از دوهزار و پانصد سال هستید که امروز در جایگاه ولیعهد باقی مانده از آن همه شاهان سربلند و نژاده اید که نامشان بر تارک تاریخ جهان به عنوان پادشاهان شجاع و دانا و وطن پرست رقم خورده است از خودتان خجالت نمی کشید که در برابر یک خبرنگار پیزوری یک نشریه ی عربی حتا جرات به زبان آوردن نام خلیج فارس را هم ندارید؟

رسمن اعلام کرده اید که در مورد تمرکز مسیر معکوس پدربزرگ خود را در پیش گرفته و به دنبال تمرکز زدایی از ایران هستید! بسیار خب... در مورد جزایر سه گانه ی باستانی ایرانی که از زمان هخامنشیان تا کنون مهمترین پایگاه دریایی ایران بوده است و شاخاب پارس نیز راه معکوس پدر خود را در پیش گرفته اید که با قدرت وبدون ذره ای اهمال بر سر این نام و آن سه جزیره ایستاد و بارها و بارها بر دهان اعراب زد و هواپیمای باری که از مسیر ایران به سوی عربستان می رفت را به دلیل وجود نام جعلی خلیج عربی در بارنامه اش راهی مقصد کرد و به آن اجازه ی پرواز بر فراز سر خاک ایران نداد؟

آقای رضای دیبا! ملی گرایی ایرانی در طول هزاران سال سابقه اش هرگز ماهیت نژادی نداشته است. شاهان ایرانی بر روی اقوام ایرانی تعصب و غیرت داشتند و به آنها همواره عشق می ورزیدند. آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چطور در طی هزاران سال زندگی این اقوام در کنار هم آنها هنوز موسیقی محلی خود و لباس و پوشش محلی خود و غذاها و سبک زندگی و آداب و سنن خود را حفظ کرده اند؟ از مازندران به گیلان راهی نیست بروید ببیند در همین فاصله ی کوتاه جغرافیایی غذاها و لباس ها و موسیقی و لهجه و .... با هم زمین تا آسمان فرق می کند. آیا تصور می کنید که حفظ این تفاوت های رنگارنگ و زیبای بی نظیر زیر سایه ی شاهانی نژادپرست در طی چند هزار سال امکان داشته است؟ شاهان ما به این تفاوت ها افتخار می کردند، اقوام را به حفظ سنن تشویق می کردند و به تک تک اقوام ساکن در زیر سایه س امپراطوی خود عشق می ورزیدند و از این طریق بوده است که در طی این چند هزار سال ما در کنار هم زیسته ایم. اقوام ایرانی در طول تاریخ همواره در اداره ی کشور نقش های کلیدی داشتند و به همین دلیل هم همواره دلبسته ی حکومت مرکزی بوده اند و الان هم تنها راه جلب این رضایت همین است که یک حکومت ملی مرکزی بر روی کار بیاید که همه ی اقوام آن را با هم اداره کنند و در آن سهم داشته باشند نه اینکه هرکس تشویق بشود که برود به دنبال منافع خودش و اداره ی خودش!

بروید تاریخ را بخوانید، ببینید پس از ورود اعراب به ایران چند صد بار اقوام گوناگون ما بر علیه سلطه ی اعراب شورش کرده و بپاخواستند و با وجود آنکه از لحاظ نظامی شانس چندانی برای پیروزی نداشتند به غیرت جنگیدند و ده ها هزار ده ها هزار کشته شدند! آیا تا بحال از خودتان پرسیده اید که این اقوام دلیر و شجاع چرا هرگز بر علیه شاهان ایران در مرکز قدرت عصیان نکرده اند؟ نکند این مزخرفاتی که یک مشت تجزیه طلب وابسته به عربستان و سازمان های اطلاعاتی داخل ایران در مورد سلطه ی فارس ها! بر ایران از خود ترشح می دهند را شما هم باور کرده اید؟ نکند واقعن خیال کرده اید ایران در معرض یک تجزیه ی تمام عیار و قطعی قرار گرفته و دیگر اقوام ایرانی خود را ایرانی نمی دانند؟

آقای رضا دیبا! اگر عرب ها به شما و مجاهدین به صورت استراتژیک نزدیک شده اند و دم از حمایت از شما می زنند نه از سر دلسوزی است و نه اجازه خواهند داد این حمایت ها در نهایت به نفع ایرانیان تمام شود، دلتان را خوش نکنید... این نزدیکی عرب ها به شما و کمراده مریم رجوی تنها پاسخی است به رفتار جمهوری اسلامی در حمایت و نزدیکی به دشمنان ریاض و بس!

آقای رضای دیبا! فریب این سر و صداهای تجزیه طلبانه را نخورید... اینها صدای مورچه ای است که پشت میکروفن بی بی سی و آمپیلی فایر عرب ها اکو شده است تا به گوش امثال شماها رسیده و به ملعبه و بازی گرفته شوید! شما که مغز خودتان را دربست در اختیار شبه روشنفکران وابسته به فداییان خلق قرار داده اید و از دست رفته اید اما به یاد داشته باشید همه ی ما می رویم و آنچه که باقی می ماند ایران است و شرح رشادت های ایرانیان.

اگر راه شما معکوس راه رضاشاه است پس راه ما با صد و هشتاد درجه اختلاف از راه شما جداست. شما به راه خود و ما نیز به راه خود اما فراموش نکنید که این ره که تو می روی به ترکستان است...

چپکش

پ.ن: این فیلم را به دقت نگاه کنید و بفهمید که چهره ی یک پادشاه در هنگام مصاحبه با یک خبرنگار خارجی باید چگونه باشد و چگونه باید خونش برای خاکش بجوشد و تا وقتی که درسی که در آن برای شما از سوی پدرتان وجود دارد را فرا نگرفته اید و نام خلیج فارس را محلی برای مسامحه وبده و بستان های سیاسی و خوش آمدن ها می بینید ما نیز به خود این اجازه را می دهیم که نام خانوادگی پر افتخار شما را برای ذخیره ی فرهنگی کشور خود تا اطلاع ثانوی به بایگانی فرستاده و شما را به نام رضای دیبا بشناسیم. گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را...
http://video.genfb.com/1088510511234188